Om oss

O.Juek hjälper både privatpersoner och företag i deras planerade eller pågående byggprojekt. Vi är specialiserade på bygglov- och detaljplanprocesser.

Vi hjälper er oavsett i vilket skede ert projekt befinner sig i. Vi ser över hur långt ni har kommit i ert projekt och vad som finns kvar att göra för att maximera ert önskade resultat.

Vi är ett konsultbolag som matchar den mest lämpade rollen för de olika momenten i ert projekt. Vi samarbetar med arkitekter, konstruktörer, inredningsarkitekter, kontrollansvariga, tillgänglighetssakkunniga och andra byggaktörer i branschen.

Vi ser till att er ansökan uppfyller samtliga krav enligt gällande lagstiftning och regelverk innan en ansökan om bygglov eller planbesked lämnas in till kommunen. Vi är med er i hela processen från inlämnat bygglov till slutbesked och från inlämnad ansökan om planbesked till beslut om planbesked.  

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa er att förvandla idén till verklighet.  

Kontakta oss

Kontakta oss så ser vi över om detta är något O.Juek kan vara behjälpliga med. Efter att ha sett över ert meddelande kontaktar vi er så snart vi kan.

E-post

kontakt@ojuek.se