O.Juek

Vi erbjuder tjänster för utveckling av er fastighet.

O.Juek hjälper privatpersoner och företag i deras planerade eller pågående byggprojekt. Vi är specialiserade på bygglov- och detaljplanprocesser. 

Vi hjälper er oavsett i vilket skede ert projekt befinner sig i. Vi ser över hur långt ni har kommit i ert projekt och vad som finns kvar att göra för att maximera ert önskade resultat.

Tjänster Om oss

Fastighetsutveckling

Om ni har för avsikt att utveckla er fastighet påbörjas ofta värdeökningen genom en idé. Idén behöver vara förankrad i gällande plan- och bygglagstiftning och andra relevanta regler för plan- och byggfrågor.

Ett nästa steg i utvecklingen är att se över om det går att förvalta exploateringsgraden i gällande detaljplan alternativt att driva igenom en ny detaljplan som möjliggör den önskade exploateringen. Beroende på om ni har en färdig idé eller önskar att få en idé kan ni kontakta oss för att maximera potentialen för er fastighet.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa er att förvandla idén till verklighet.  

Tjänster